فروشگاه اینترنتی ملل مارکت

    درباره ما

    گروه مبلمان ارم  همواره بعنوان ماوایی برای دوست داران و تحسین کنندگان مبلمان و طراحی داخلی مطرح و مورد توجه بوده است. دوازده سال سپری شده در این زمینه کاری، خود گواهی بر این مهم است و تمام مخاطبانی که در چرخه ای ماندگار مبدل به مشتری و سپس همراهان این گروه شده اند. این همراهی نیز همواره بعنوان مشوقی روشنگر، مسیری توام با نگاهی دقیق و فنی به تجهیز محیط هایی گرم و آرام برای مخاطبین خود بوده است. تمامی تفاوتی که همراهان ما در این چند سال شاهد و نظاره گر آن بوده اند در تفاوت خانه و منزل  خلاصه می گردد.  و همانطور که از این تعریف به ظاهر برمی آید، زمانیکه خانه ای در تملک درمی آید، چیزی جز مجموعه ای از اسکلت و جزیئات تشکیل دهنده آن پناهگاه نیست، و این همان زمانی است که این گروه کاری میتواند به بهترین شکل ممکن ماهیت کاری و حرفه ای خود را به رخ بکشد و گستره ای از زوایای اجرایی را برای مشتریان و همراهان خود فراهم نماید تا پس از تطبیق نزدیکترین حالت به دید و خواسته آنان، این محیط در ابتدا سرد و بی تعریف را، نسبت به خواسته ی مشتریان و همراهان، همانند خرقه ای زیبا و دست دوز بر تن محیط نشاند.